familywalkathon.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời chào của Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah

Các bước chân đi bộ của chúng ta trở nên hy vọng ấm áp cho gia đình làng địa cầu.

Zahng Gil Jah - Chủ tịch danh dự Quỹ WeLoveU Quốc tế
Quỹ WeLoveU Quốc tế
Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah

Tại bất cứ nơi nào thiết cần tình yêu thương,
chúng tôi ở cùng với tấm lòng của mẹ và bàn tay của mẹ.

Đối với bất cứ ai cũng thế, nguồn năng lượng hạnh phúc là gia đình. Khi gia đình hạnh phúc thì xã hội hạnh phúc; khi xã hội hạnh phúc thì nhà nước hạnh phúc; khi nhà nước hạnh phúc thì thế giới hạnh phúc.

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới được bắt đầu để trao tặng hy vọng và hạnh phúc cho cả thế giới bằng tấm lòng của mẹ yêu thương gia đình, thấm thoắt đã trải qua 20 năm. Thời gian qua, nhờ có những vị cùng tham gia bền vững, nên chúng tôi đã trao tặng đôi tay ấm áp và khích lệ tràn đầy hy vọng cho các thành viên gia đình toàn cầu đang gặp khó khăn bao gồm các trẻ em đau đớn bởi bệnh tật.

Dù khác nhau về màu da, chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa, nhưng nhân loại cùng sống trong một hàng rào trái đất chính là thành viên gia đình toàn cầu chứ không phải người dưng. Nếu đưa đôi tay cổ vũ và giúp đỡ bên cạnh những người đang sống cuộc sống khổ nhọc với đau đớn không thể nói ra được, thì sẽ mang lại dũng khí và an ủi lớn dường bao cho họ. Nếu các bước chân đi bộ của chúng ta trở nên hy vọng ấm áp cho họ và trở nên ánh sáng soi rọi tối tăm, giúp họ có sức mạnh có thể đứng dậy trở lại thì có thể nói rằng cuộc sống của chúng ta cũng là cuộc sống thật sự có giá trị.

Thứ càng chia sẻ càng trở nên dư dật hơn nữa chính là tình yêu thương và phụng sự. Chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau, trở thành bạn đồng hành chia sẻ tình yêu thương cho thành viên gia đình toàn cầu quý báu. Không phải một mình mà là chúng ta sẽ ôm ấp đôi vai kiệt sức, dựng dậy những người bị ngã, nối tiếp hành quân hy vọng hướng tới hạnh phúc.

Giống như lời rằng “Vì có bạn nên có tôi, vì có chúng ta nên có tôi.”, nhờ có các quý vị cùng đồng hành nên tôi luôn được thêm sức. Cả nhân loại hãy giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau, và cùng nhau tiến bước vì hòa bình của gia đình toàn cầu và hạnh phúc của nhân loại.

Mong hết thảy hãy cố lên, và tôi xin gửi lời cổ vũ và khích lệ bằng hy vọng và tình yêu chân thành. Chúc phước nhiều.