familywalkathon.org is provided in English. Would you like to change to English?

Quỹ WeLoveU Quốc tế

Đại hội đi bộ gia đình
yêu thương sự sống mới

Bằng bước chân yêu thương hết thảy cùng nhau bước đi,
chúng tôi tạo dựng tương lai tràn đầy hy vọng của nhân loại và trái đất.

Dấu chân

Bằng tấm lòng yêu thương gia đình và chăm sóc hàng xóm,
chúng tôi đã đi quãng đường tình yêu bằng mức quãng đường 14 vòng trái đất lúc nào không hay.

Tổ chức23lần
232.000người tham gia
559.990km
* Khi tính một vòng trái đất là 40.000 km thì được khoảng 14 vòng

Ngôn luận

Thông qua ngôn luận, xin hãy xác minh hoạt động của Tổ chức WeLoveU Quốc tế mà các nước thế giới đã lấy tin.

Xem