familywalkathon.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tin tức hoạt động

Thông qua Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới, chúng tôi đã đi quãng đường trao tặng hy vọng và tình yêu thương
cho hàng xóm ngôi làng toàn cầu bằng mức quãng đường 14 vòng trái đất lúc nào không hay.

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới ở Mỹ lần thứ 23

Giúp đỡ nạn nhân lốc xoáy Mozambique

Năm 2019, Mozambique chịu thiệt hại rất lớn từ hai cơn lốc xoáy liên tiếp từ đầu năm. Vào ngày 28 tháng…

Tổ chức Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 22 tại Peru

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 22 đã được tổ chức tại Lima, Peru. Vào…
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 21 ở Philippines

Đại hội đi bộ chuyển tiếp khắp thế giới, lần đầu tiên tại Philippines

Đại hội đi bộ chuyển tiếp khắp thế giới được tổ chức lần đầu tiên tại Philippines Tiếp nối Đại hội lần…
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 20

Tuyên bố triển vọng
Save the World

Tổ chức WeLoveU tuyên bố triển vọng “Save the World” vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, tại Đại hội đi bộ…
Ánh sáng hy vọng truyền đến Haiti

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới được tổ chức tại miền Đông Mỹ

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới - sự kiện phúc lợi của Tổ chức WeLoveU đã được…
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 19

“Hãy tạo ra tương lai bền vững!”

Sự kiện có ý nghĩa vì tương lai bền vững của trái đất và nhân loại đã được tổ chức. Vào ngày…
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 18

Truyền hy vọng cho nhóm thiệt thòi phúc lợi

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 18 của Tổ chức WeLoveU truyền hy vọng và…
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 17

Giúp đỡ dân tị nạn khí hậu & nạn nhân, hoạt động phúc lợi toàn cầu 13.000 người cùng tham gia

Tổ chức WeLoveU đã và đang gắng sức trong hoạt động phúc lợi toàn cầu, đã tổ chức Đại hội đi bộ…